Kỳ vọng cho năm Bính Tuất

09:35 CH @ Thứ Năm - 19 Tháng Giêng, 2006

Trong năm Ất Dậu vừa qua, nước Việt Nam ta đã đạt được những thành tựu và tiến bộ quan trọng về kinh tế và xã hội, được đông đảo bạn bè quốc tế và nhân dân thừa nhận Đón Xuân Bính Tuất, với quyết tâm mới, người Việt Nam chúngta bước vào năm 2006 với bao khát vọng chấn hưng dân tộc và xây dựng đất nước.

Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam ta đứng trước những vận hội mới tốt đẹp như ngày nay, một thời kỳ hòa bình lâu dài đế xây dựng, đất nước không phải đối mặt với một kẻ thù trực tiếp nào và mọi người dân Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước đều khao khát đẩy mạnh công cuộc đổi mới, nung nấu ý chí trôi dậy mạnh mẽ, gạt bỏ những kìm hãm và tự mình trói mình để chấn hưng đất nước. Đất nước ta muốn là bạn và đối tác xây dựng của tất cả các nước trên thế giới, đang hội nhập ngày càng sâu sắc vào nên kinh tế thế giới.

Trên con đường hướng tới tương lai, những thách thức cũng rất to lớn và đa dạng, song, thách thức lớn nhất lại chính là thách thức không vượt qua được chính mình. không trút bỏ được những trói buộc tự mình tạo ra. Dựa trên những thành tựu đã đạt được trong năm Ất Dậu, trong năm Bính Tuất này, nhất định chúng ta phải tạo ra được bước ngoặt quan trọng trong cuộc trường chinh vạn dặm khắc phục nghèo nàn, lạc hậu, xây đựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh”, nơi “sự tự do của mỗi một người là điều kiện cho sự tự do của tất cả mọi người” như Karl Marx đã viết trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

Trong mùa xuân năm Bính Tuất sẽ tiến hành Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định đường lối mới và ban lãnh đạo mới cho chặng đường trước mắt. Đây cũng là năm Việt Nam đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hà Nội, là năm tiếp tục phấn đấu để trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và thực thi đầy đủ các cam kết thương mại trong khôn khổ khu vực Thương mại tự do Đông Nam Á (AFTA), là năm đầu tiên thực hiện các luật quan trọng như Luật chống lãng phí và tiết kiệm, Luật phòng chống tham nhũng, Luật doanh nghiệp, Luật dầu tư…Quê hương, đất nước yêu quý của chúng ta đang trở thành công trường xây dựng lớn trở thành công xưởng lớn và trường học lớn, tạo cơ hội và cần bàn tay khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Và dân tộc Việt Nam phải tiến mạnh hơn nữa trong công cuộc cải cách, xây dựng cái mới tốt đẹp và loại bỏ những căn bệnh quan liêu, lãng phí, tham nhũng, dối trá... đang kìm hãm bước chân của dân tộc ta.

Mùa xuân Bính Tuất hứa hẹn bao cơ hội để nước ta xuất hiện trên thế giới như một cánh chim phượng hoàng vỗ cánh bay lên từ đống tro tàn của chiến tranh và nghèo nànlạc hậu.

Trước hết, năm Bính Tuất phải đạt được bước ngoặt quan trọng trong đổi mới tư duy đường lối, chính sách, thực hiện đầy đủ tự do, dân chủ, đại đoàn kết dân tộc để phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, thương nòi. Muốn vậy, phải đồng thời cải cách trên ba hướng chiến lược quan trọng:

Kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đem lại động lực và hiệu quả cho tăng trưởng bền vững. Môi trường kinh doanh phải được tiếp tục cải thiện rõ rệt, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân, của sản phẩm và dịch vụ phải được nâng cao. Các vị trí độc quyền phải được kiểm soát và cạnh tranh theo pháp luật phải gây áp lực lành mạnh lên tất cả các doanh nghiệp.Chi phí kinh doanh và đầu tư vê thời gian và tiền bạc phải giảm hẳn và đạt mức trung bình khu vực. Việt Nam phải trở thành đối tác xây dựng và tin cậy ở tầm nhà nước và doanh nghiệp trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa sâu sắc hơn.

Nhà nước và cả hệ thống chính trị phải thực sự lột xác trong cuộc chiến chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, lạm dụng chức quyền để thực sự trở thành một "Nhà nước của dân, do dân và vì dân". Luật pháp phải chế định quyền hạn và trách nhiệm của công chức Nhà nước và thực hiện đầy đủ các quyền hiến định của người dân. Công khai, minh bạch phải đạt được tiến bộ rõ rệt, quyền được thông tin của dân phải được thể chế hóa. Các lĩnh vực thuộc dịch vụ công phải được cải cách, công phá vào những lô cốt cuối cùng của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp còn sót lại trong xã hội chúng ta. Cải cách trên những lĩnh vực này, trước hết là giáo dục, khoa học-công nghệ, văn học-nghệ thuật sẽ cởi trói cho trí tuệ và đưa nước ta tiến mạnh sang kỷ nguyên của kinh tế tri thức. Nhà nước phải đạt được tiến bộ rõ rệt trong thay đổi chức năng từ cai trị sang phục vụ dân và phục vụ doanh nghiệp. Trong lịch sử loài người, chỉ trong nội bộ bộ máy Nhà nước chưa bao giờ tự chấm dứt được quá trình quan liêu hóa, phình to bộ máy, chưa bao giờ tự mình gột rửa được khỏi tham nhũng, tư lợi và lạmdụng chức quyền. Chỉ có dân mới giúp được Nhà nước làm được việc đó dân phải giám sát, dân phải kiểm tra, dân phải bãi miễn mời cải cách đượcNhà nước. Và dân phải tự tổ chức để tự quản đời sống địa phương, làng xóm.

Các quyền tự do, dân chủ của dân phải được tôn trọng triệt để, cái gì dân được hưởng phải trao cho dân. Quyền thông tin và giám sát phải được cụ thế hóa và mở rộng: giám sát chất lượng dạy học, giám sát chất lượng y tế, giám sát chất lượng xây dựng...Người dân phải kiểm soát được chi tiêu và hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Các tổ chức quần chúng, tổ chức nghề nghiệp phải trút bỏ thói Nhà nước hóa, dựa dẫm, ỷ lại và phải được giao quyền tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, cấp giấy chứng nhận, kiểm tra điêu kiện kinh doanh thay cho các cơ quan Nhà nước "vừa đá bóng, vừa thổi còi" trong một quy trình khép kín như hiện nay. Quyền của dân phải được trả lại cho dân và thực thi đầy đủ. Một xã hội dân chủ như vậy sẽ tạo ra không gian không hạn chế cho tinh thần kinh doanh, trí sáng tạo của mọi tầng lớp, của mỗi người Việt Nam. Trong một xã hội thực sự sôi nổi, sống động như vậy, mỗi người có thể trực tiếp và gián tiếp đóng góp cho việc quản lý xã hội, gắn bó với quê hương, vởi đất nước.

Ba bộ phận đó tạo điều kiện cho nhau, nương tựa vào nhau và chế định lẫn nhau, tạo thành một xã hội hài hòa, không có bộ phận nào lấn áp chèn ép bộ phận kia.

Dân tộc Việt Nam đã biết bao lần biến năm tháng thành những trang sử thắng lợi vẻ vang trong công cuộc bảo vệ đất nước. Hy vọng năm Bính Tuất là một trang sử vẻ vang trong xây dựng đất nước. Đó là kỳ vọng của người dân và mệnh lệnh của sự phát triển.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Tiếp tục phát triển tư tưởng của Cách mạng tháng Tám

  19/08/2016Lê Đăng DoanhCách mạng Tháng Tám là bước nhảy vọt vĩ đại của tư tưởng phát triển, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Độc lập, tự do, hạnh phúc, mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, đó là những chân lý có sức mạnh mãnh liệt phát huy và khơi dậy sức mạnh của một dân tộc bị nô dịch, áp bức, bị chiến tranh và nạn đói tàn phá. Chính những tư tưởng bất hủ này đã trở thành sức mạnh vật chất của cả một dân tộc, chắp cánh cho dân tộc Việt Nam làm nên những kỳ tích trong chiến đấu và dựng nước...
 • Tính chủ quan trong tác động nhân tạo vào đời sống tự nhiên

  22/05/2015Nguyễn Trần BạtTrước đây, hầu hết các chương trình cải cách chủ yếu đặt con người quay xung quanh sự phát triển, tức là lấy phát triển làm trọng tâm. Quan điểm như vậy là hoàn toàn sai lầm. Nó xuất phát từ sai lầm của các chính phủ cho rằng cải cách là công cụ vạn năng, có thể tiến hành đối với tất cả các đối tượng và các mức độ khác nhau để tạo ra sự phát triển mà thực chất chỉ là sự tăng trưởng. Do đó, con người bị uốn nắn theo các chương trình cải cách, trở thành đối tượng bị động...
 • Tính trễ của cải cách chính trị

  09/10/2014Nguyễn Trần BạtTừ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, sân khấu chính trị thế giới có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tiếp thu những tư tưởng tiến bộ của thời đại, nhiều chính đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được độc lập dân tộc, thay thế chế độ thuộc địa hà khắc bằng những chính thể tiến bộ. Dân chúng thế giới thứ ba đói khổ mơ ước về một cuộc đổi đời vĩ đại, được sống trong một xã hội phồn vinh về vật chất và tươi đẹp về tinh thần, nhưng cho đến nay dường như tất cả vẫn ngoài tầm tay và thực tế vẫn là một thế giới thứ ba nghèo khổ và bất hạnh. Lý do trước hết là thế giới thứ ba bị lạc hướng trong vùng xoáy của Chiến tranh Lạnh, nhưng một nguyên nhân khác, chủ yếu hơn, là do không ý thức được sự cần thiết hoặc không tìm được giải pháp đúng cho đổi mới và cải cách xã hội....
 • Ðổi mới, một quá trình cách mạng

  02/12/2010Mở đầu cho chuyên mục “Nhìn lại 20 năm đổi mới”, khởi đăng trên báo Nhân Dân từ ngày hôm nay, 30-9, bài viết của ông Hà Đăng tập trung vào trả lời các câu hỏi Ðổi mới là gì, nhằm mục tiêu gì, do ai làm, và bao giờ thì xong...
 • Thời cơ vàng của Đảng ta

  04/11/2010Nguyễn Trung"Thời cơ vàng đang đến của dân tộc, vì vậy cũng chính là thời cơ vàng của Đảng ta! Hoặc là… Hay sẽ là…".
 • Khát vọng dân chủ

  19/08/2010Tương LaiDân chủ nằm ngay trong tên nước được khai sinh với Tuyên Ngôn Độc Lập 2.9.1945, nhằm xác định rõ tính chất và nội dung quachính thể “cộng hoà” mà Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước thế giới. Trên nền tảng dân chủ đó, độc lập, tự do, hạnh phúc được xác lập vững chắc, với nội dung dân là chủ, dân làm chủ...
 • Cải cách là xoá bỏ các rào cản

  18/01/2006TS. Nguyễn Sĩ DũngCải cách gắn với thời đại và với việc phát huy tiềm năng của con người. Vì thời đại chúng ta đang sống là thời đại của toàn cầu hoá nên cải cách chính là việc tìm cách trở thành một khâu không thể thiếu trong quy trình sản xuất hiện đại và toàn cầu hóa của thế giới...
 • Những "nút cổ chai" của nền kinh tế

  17/01/2006Ngọc MinhNhững "nút cổ chai" của nền kinh tế nói chung và từng ngành, từng lĩnh vực nói riêng có khá nhiều, nhưng ở đây có thể khái quát thành mấy vấn đề lớn (thể chế kinh tế, chi phí dịch vụ, cơ sở hạ tầng)...
 • Đồng bộ

  17/01/2006Hà Văn ThịnhChuyện ở nước Thụy Điển xa xôi - nơi người dân có mức sống cao vào loại nhất nhì thế giới: Để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm và kẹt xe, chính phủ cho thu "thí điểm" thuế qua cầu vào thành phố những giờ cao điểm. Hiệu quả đạt được trên cả bất ngờ: Giảm 15% lượng xe lưu thông trên đường phố. Hai bài học đáng nghĩ: Đồng bộ và thí điểm.
 • Bài toán hội nhập

  16/01/2006TS. Nguyễn Sĩ DũngKhoảng thời gian từ nay đến lúc nước ta chính thức gia nhập WTO và hội nhập thật sự vào nền kinh tế thế giới còn lại không nhiều. Những cơ hội và thách thức to lớn đang chờ ở phía trước. Vấn đề đặt ra là phải tận dụng được những cơ hội và hóa giải được những thách thức nói trên. Và đây là bài toán không ai có thể giải thay được cho chính chúng ta...
 • Khoa học và thực tiễn

  01/01/2006Phan Hồng Giang (Hội đồng lý luận T.Ư)Thực tiễn phát triển đất nước hôm nay đang tiếp tục đặt ra những câu hỏi bức xúc cho các nhà khoa học, các nhà quản lý: Làm sao thoát khỏi tình trạng tụt hậu về kinh tế? Làm sao không bị thua thiệt khi tham gia vào tiến trình toàn cầu hoá? Làm sao tăng trưởng kinh tế phải song hành với phát triển văn hoá? Làm sao đẩy lùi được quốc nạn tham nhũng?... Trách nhiệm giải đáp các câu hỏi đó trước hết của các nhà nghiên cứu xã hội và các nhà quản lý...
 • Không thể bó chặt cơ thể con mình

  17/12/2005TS. Nguyễn Sĩ DũngNếu chiếc áo đã trở nên quá chật so với cơ thể đang lớn lên của đứa con thì bạn sẽ làm gì? Nới rộng chiếc áo, hay bó chặt cơ thể của con mình lại? Phương án mà lãnh đạo Hà Nội đã từng chọn là bó chặt cơ thể đứa con lại...
 • Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo

  09/12/2005GS. Tương Lai...bằng sự trải nghiệm và bản lĩnh của mình, Hồ Chí Minh thấy được mặt trái của tấm Huân chương mà rất nhiều người khác không thấy được. Nhờ thấu hiểu như vậy nên Người biết phải hành động như thế nào để đạt được mục đích. Người phải khôn khéo chống chọi với nhiều áp lực nặng nề để thực hiện mục đích đó.
 • Không thể tiếp tục xóa nợ cho doanh nghiệp Nhà nước

  09/12/2005Luật gia Vũ Xuân Tiến (Giám đốc Công ty tư vấn VFAM Việt Nam)Đã từ lâu, khi nền kinh tế nước ta chỉ có các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), tình trạng thua lỗ trong các DNNN đã xẩy ra nghiêm trọng. Vì thua lỗ trong kinh doanh nên rất nhiều DNNN không còn khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Trong trường hợp ấy, lẽ ra phải tuyên bố phá sản doanh nghiệp thì người ta lại nghĩ ra và áp dụng một biện pháp thật hy hữu trong quản lý kinh tế, đó là: khoanh nợ, giãn nợ và xóa nợ cho những doanh nghiệp này.
 • Kinh Tế thị trường và Xã hội Công dân như một Hệ thống: Trường hợp Việt Nam

  22/11/2005Vũ Quang Việt, Ph.d. kinh tế, New York UniversityBài viết này thử nhìn kinh tế thị trường và xã hội công dân như một hệ thống và điểm lại tình hình Việt Nam qua một số kết quả nghiên cứu của tác giả về kinh tế Việt Nam đã xuất bản hoặc mới chỉ phổ biến hạn hẹp trong vòng bạn bè...
 • "Cầm lái" và "bơi chèo"

  15/11/2005Diệp Văn SơnChính phủ có nguồn gốc tiếng Hy Lạp là "Cầm lái". Công việc của Chính phủ là cầm lái chứ không phải bơi chèo. Cung ứng dịch vụ là bơi chèo...
 • Kinh tế học và chính sách kinh tế

  11/11/2005Lê Văn CườngTrong bất kỳ một quốc gia nào, mọi công dân, từ những nhà lãnh đạo đến người dân bình thường, đều mong muốn kinh tế học phục vụ tốt để phát triển kinh tế cho nước mình. Đó là một đòi hỏi chính đáng. Là một người lãnh đạo, theo tôi cần phải nhận thức được những hạn chế sau đây của kinh tế học...e
 • Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự

  11/11/2005GS. Tương LaiKhát vọng về dân chủ và công bằng vốn nung nấu từ lâu trong lịch sử loài người. Có dân chủ mới thực hiện được công bằng, đồng thời công bằng là thước đo của dân chủ và tiến bộ xã hội. Điểm quy chiếu để kiểm nhận về công bằng và dân chủ mà một xã hội đạt được thường tìm thấy dễ dàng trong pháp luật...
 • Kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ mới

  05/11/2005GS Kinh tế David DapiceNghĩ tới Việt Nam thời kỳ hậu WTO với hàng loạt kịch bản và gợi ý, Giáo sư Kinh tế David Dapice đã chốt lại rằng:"Việt Nam cần thúc đẩy mức tăng trưởng cao hơn nữa và tiếp tục đổi mới thể chế”...
 • Chút xíu triết lý về cải cách hành chính

  12/10/2005TS. Nguyễn Sĩ DũngTập trung cho bộ máy hành chính thật nhiều quyền rồi sau đó tìm cách không chế nó thì cũng giống như việc thả gà ra mà đuổi. Phải chăng còn có những vấn đề nằm ở triết lý sâu xa của việc tổ chức quyền lực, không xử lý, khó cải cách hành chính thành công?
 • Việt Nam đổi mới và phát triển

  11/10/2005Nguyễn Hồng PhongNhận thức tương lai qua những mầm mống dạng nảy sinh trong xã hội hiện tại. Các công trình dự báo tương lai đều là những công trình xã hội học và sử học về xã hội đương đại, phân tích các "sự kiện còn đang nhảy múa", tóm bắt nó, gọi nó đúng với cái tên của nó, từ đó nhận thức sự biến chuyển. Học tập phương pháp của các nhà tương lai học, trong công trình này chúng tôi trình bày viễn cảnh của văn minh Việt Nam bằng sự phân tích công cuộc đổi mới có tính lịch sử ở nước Việt Nam hôm nay...
 • Những lực cản của nền kinh tế

  28/09/2005Phan Thế HảiTheo ông Robert Glofcheski, chuyên gia kinh tế của UNDP: Với nguồn lực và đầu tư hiện nay, Việt Nam đáng phải tăng trưởng mạnh gấp 3 lần mức tăng trưởng hiện nay. Vậy đâu là lực cản của nền kinh tế, đâu là nguyên nhân gây nên sự trì trệ hiện nay?
 • Về phương pháp luận và phạm vi của nó

  26/09/2005Lê Hữu TầngTrong những năm gần đây, ở nước ta, những vấn đề phương pháp và phương pháp luận đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Những cuộc thảo luận về phương pháp và phương pháp luận đang được tiến hành trong anh chị em làm công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học cũng như các khoa học cụ thể chứng tỏ rằng việc nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề ấy đang trở thành một nhu cầu ngày càng bức thiết...
 • Tính đồng bộ của các cuộc cải cách

  19/09/2005Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch / Tổng giám đốc, InvestConsult GroupTừ xưa đến nay, nhân loại đã tiến hành rất nhiều các cuộc cải cách nhưng tựu trung có thể phân thành bốn cuộc cải cách cơ bản: cải cách kinh tế, cải cách chính trị, cải cách văn hóa và cải cách giáo dục. Các cuộc cải cách đi tìm lời giải cho sự phát triển của xã hội và có đối tượng chung là cuộc sống, do đó, chúng có quan hệ biện chứng với nhau. Tuy nhiên, quan sát các cuộc cải cách ở các nước thế giới thứ ba, chúng ta đều thấy chúng không đem lại những kết quả như mong muốn và thế giới thứ ba dường như vẫn bế tắc trong việc tìm ra con đường phát triển của mình.
 • xem toàn bộ