Các nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo

NXB Tri Thức
10:46' SA - Thứ sáu, 21/05/2010

Tên sách: Các nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo
Tác giả : Hans Küng
Dịch giả : Nguyễn Nghị
Số trang : 384 trang
Khổ sách : 14x20,5 cm
Loại bìa : Mềm, tay gập
Phát hành : NXB Tri Thức
Năm xuất bản : 2010

>> Mời tham khảo thông tin về buổi giới thiệu sách tại đây

Tác phẩm “Các nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo” là một nhập môn vào thần học Kitô giáo. Thần học ở đây được Hans Küng xem xét trong quá trình thực hành, thần học trong dự phóng cuộc đời, thần học như được phản ánh trong những nhân vật mang tính hệ hình của lịch sử Kitô giáo, những nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo tiêu biểu cho cả một thời đại. Bảy nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo không chỉ giúp chúng ta hiểu được thời đại của họ mà với thế giới xa lạ của mình họ cũng giúp chúng ta hiểu tốt hơn thực tại của của ngày hôm nay.

Tác giả

Hans Küng là một tác giả quen thuộc trong, và cả ngoài Công giáo. Ông sinh năm 1928 tại Sursee (Thụy Sĩ). Cử nhân thần học tại Đại học Grêgôriô (Roma) và thụ phong linh mục năm 26 tuổi, làm luận án tiến sĩ về Karl Barth - một thần học gia Tin lành, một trong bảy nhà thần học được ông giới thiệu trong tập sách này, tại Học viện Công giáo Paris. Ông được giao phụ trách một giáo xứ tại Lucerne. Năm 32 tuổi, ông được chỉ định làm giáo sư thần học tại Đại học Tübingen. Giáo hoàng Gioan XXIII đã chỉ định ông làm chuyên viên thần học chính thức, - cũng như thần học gia Joseph Ratzinger, nay là Giáo hoàng Bênêđictô XVI - của công đồng chung Vatican II, một Hội nghị các giám mục trên toàn thế giới (1962-1965). Lúc này ông mới 35 tuổi và là một trong những nhà cố vấn chính thức trẻ tuổi nhất của công đồng. Công đồng này được xem như một cuộc cải tổ lớn trong giáo hội Công giáo theo chiều hướng cởi mở, một aggiornamento*, sự cập nhật hóa chính mình, vì thế là một bước ngoặt quan trọng của lịch sử giáo hội Công giáo. Giáo hoàng XXIII và công đồng chung Vatican II trở thành một trong những điểm quy chiếu của Hans Küng khi bàn về tổ chức của giáo hội, vai trò của giáo hoàng và guồng máy điều hành của Roma trong giáo hội. […]

Tác phẩm

Tập sách nhỏ có tựa đề là Các nhà tư tưởng lớn của Kito giáo [Grosse christliche Denker] này, như ông viết trong phần Dẫn nhập, là một nhập môn thần học Kitô giáo. Nhưng là “một kiểu nhập môn không mấy quen thuộc”, như tác giả viết. Thần học được ông giới thiệu ở đây chính là “Thần học đang ở trong quá trình thực hành, thần học trong phác thảo sống động, thần học như được phản ánh bởi những nhân vật mang tính hệ hình [paradigmatischer] của lịch sử Kitô giáo – những nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo tiêu biểu cho cả thời đại”. Những “nhân vật mang tính hệ hình” được Hans Küng chọn giới thiệu trong tập sách này là: Phaolô (?-60), Origen (185-251), Augustinô (354-430), Thomas Aquinas (1224/5-1274), Martin Luther (1483-1546), Schleiermacher (1768-1834) và Karl Barth (1886-1968). Trong số này, bốn vị đầu là các nhà thần học Công giáo, ba vị sau là các nhà thần học Tin lành.

[…]

Các nhà thần học được Hans Küng chọn giới thiệu trong tập sách này được xem là những tác giả lớn. “Tác giả lớn”, ở đây, như tác giả viết ở phần Dẫn nhập, không có nghĩa là đã viết nhiều, tuy rằng, trong thực tế, trừ Phaolô, tất cả các tác giả đều đã để lại gần như một thư viện nhỏ gồm các tác phẩm họ đã viết, và một thư viện khác gồm những sách người ta đã viết về họ. “Lớn” ở đây chủ yếu chỉ tầm quan trọng các nhà thần học này đã thực hiện trong lịch sử thần học Kitô giáo, những người đã thực hiện, đã khởi đầu hay hoàn tất những bước ngoặt trong lịch sử thần học Kitô giáo.

Để diễn tả tầm quan trọng của mỗi nhà thần học được đề cập đến trong tập sách này, Hans Küng đã sử dụng từ Paradigma, chúng tôi tạm dịch là hệ hình [1], và thay đổi hệ hình [Paradigmenwechsel] để làm chuẩn mực phân tích bảy tác giả được nêu trên.


[1] Một số từ điển, tự vựng Thần học Việt Nam dịch từ này bằng nhiều cách khác nhau:

 • Nhóm phiên dịch (1995): Điển phạm, kiểu mẫu, mô thức.
 • Học viện Đa Minh (2002): Khuôn mẫu, hệ chuẩn. Thuật ngữ thần học ám chỉ những khuôn mẫu giải thích hay xếp đặt tư tưởng, những lối tiếp cận khác nhau (kể cả các đạo lý) khi tìm hiểu một vấn đề.
 • Từ vựng triết thần căn bản: khuôn mẫu, mô biểu; hệ biến hoá; trác ngôn (trình thuật Phúc Âm nêu bật một lời nói đặc biệt của Đức Giêsu)

Mục lục sách


Đôi lời giới thiệu của người dịch
Một dẫn nhập ngắn vào thần học

PHAOLÔ: KITÔ GIÁO TRỞ THÀNH TÔN GIÁO THẾ GIỚI

 1. Con người gây tranh cãi nhiều nhất giữa người Kitô hữu và người Do thái
 2. Một sự đổi đời – đổi thời
 3. Không quan tâm tới Đức Giêsu?
 4. Điều gắn Phaolô với Đức Giêsu
 5. Chung mục tiêu
 6. Phaolô chống lại lề luật Do Thái?
 7. Torah vẫn còn giá trị
 8. Cuộc tranh luận nổi tiếng nhất trong giáo hội tiên khởi
 9. Một con người của thời đại mình
 10. Những khích lệ lâu dài cho cá nhân, dân chúng, cộng đoàn

Thư mục về Phaolô

ORIGEN: SỰ TỔNG HỢP VĨ ĐẠI GIỮA THỜI CỔ ĐẠI VÀ TINH THẦN KITÔ GIÁO

 1. Một thách thức mới
 2. Vị tử đạo không thành
 3. Mô hình đầu tiên của nền thần học có tính khoa học
 4. Sự hòa giải giữa Kitô giáo và văn hóa Hy Lạp: Một cái nhìn về tổng thể
 5. Origen đọc Thánh Kinh thế nào
 6. Thuyết phổ quát của Kitô giáo
 7. Các cuộc bách hại mới và thắng lợi của Kitô giáo
 8. Phát triển hay rời bỏ Tin Mừng?
 9. Một sự chuyển dịch trung tâm gây ra vấn đề
 10. Cuộc chiến vì tính chính thống
 11. Tự phê bình của Kitô giáo dưới ánh sáng của tương lai

Thư mục về Origen

AUGUSTINÔ: TỔ PHỤ CỦA TOÀN BỘ NỀN THẦN HỌC PHƯƠNG TÂY LATIN

 1. Người cha của một hệ hình [paradigm] mới
 2. Origen và Augustinô – những điểm khác nhau và giống nhau
 3. Một cuộc đời trong khủng hoảng
 4. Tới với Kitô giáo
 5. Cuộc tranh luận về giáo hội đích thực: Donatus và các hậu quả
 6. Sự biện minh cho bạo lực vì sự nghiệp tôn giáo
 7. Cuộc tranh luận về ân sủng: Pelagius và các hậu quả
 8. Thần học về tội tổ tông và về sự tiền định
 9. Những vấn nạn có tính phê phán đặt ra cho Augustinô
 10. Mối đe doạ lớn đối với đế quốc
 11. Ý nghĩa của lịch sử là gì?

Thư mục về thánh Augustinô

THOMAS AQUINAS: KHOA HỌC ĐẠI HỌC VÀ THẦN HỌC GIÁO TRIỀU

 1. Thay đổi môi trường sống và lối sống
 2. Aristot – mối nguy hiểm
 3. Thần học – giờ đây là một khoa học đại học mang tính lý tính
 4. Việc khám phá ra sức mạnh của lý trí
 5. Hai Summae [Tổng luận] – một nguyên tắc thiết kế
 6. Một nền thần học mới – khởi đầu bị xem như lạc thuyết
 7. Một sự lệ thuộc khó hiểu vào Augustinô
 8. Một vũ trụ quan của thời Cổ đại: một trường hợp xét nghiệm – vị trí của phụ nữ
 9. Một nền thần học giáo triều: củng cố ngôi vị giáo hoàng
 10. Đối thoại với Islam và Do Thái giáo?
 11. Việc Summa [Tổng luận] bị bỏ dở một cách khó hiểu

Thư mục về Thomas Aquinas

MARTIN LUTHER: SỰ TRỞ VỀ VỚI TIN MỪNG NHƯ TRƯỜNG HỢP KINH ĐIỂN CỦA MỘT SỰ THAY ĐỔI CÓ TÍNH HỆ HÌNH

 1. Tại sao lại có một cuộc Cải cách Luther
 2. Câu hỏi căn bản: con người được công chính hóa trước Thiên Chúa như thế nào?
 3. Luther, người Công giáo
 4. Tia lửa của cuộc Cải cách
 5. Chương trình cho công cuộc Cải cách
 6. Sự thôi thúc căn bản của cuộc Cải cách
 7. Hệ hình Cải cách
 8. Chuẩn mực của thần học
 9. Người ta có thể nói Luther đúng ở điểm nào
 10. Những thành quả còn phải bàn của cuộc Cải cách Luther
 11. Sự phân hóa trong cuộc Cải cách
 12. Sự tự do của giáo hội?

Thư mục về Martin Luther

FRIEDRICH SCHLEIERMACHER: THẦN HỌC Ở BUỔI TRANH TỐI TRANH SÁNG CỦA THỜI HIỆN ĐẠI

 1. Vượt khỏi phong trào Pietist và chủ nghĩa duy lý
 2. Một con người của thời hiện đại
 3. Niềm tin trong một thời đại mới
 4. Người ta có thể là con người hiện đại và tôn giáo?
 5. Tôn giáo là gì?
 6. Tầm quan trọng của ‘tôn giáo thực chứng’
 7. Bản chất của Kitô giáo
 8. Một niềm tin hiện đại
 9. Đức Kitô – người thực sự
 10. Đức Kitô – cũng là Thiên Chúa thật?
 11. Những câu hỏi có tính phê phán
 12. Tuy vậy: vẫn là nhà thần học có tính hệ hình của thời hiện đại

Thư mục về Friedrich Schleiermacher

KARL BARTH: NỀN THẦN HỌC TRONG THỜI KỲ CHUYỂN SANG THỜI HẬU HIỆN ĐẠI

 1. Một người Tin lành gây tranh cãi tại Hội đồng Thế giới các Giáo hội
 2. Phê phán Công giáo Roma
 3. Những nỗ lực tìm hiểu của Công giáo
 4. Sự đồng thuận mang tính đại kết
 5. Công đồng chung Vatican II
 6. Tại sao hệ hình của thời hiện đại lại cần được phê phán
 7. Người khởi xướng hệ hình hậu hiện đại của nền thần học
 8. Không phải là người hoàn thiện hệ hình hậu hiện đại
 9. Sự thách thức trường tồn của ‘nền thần học tự nhiên’
 10. Thách thức còn mãi của Rudolf Bultmann
 11. Tiến tới việc đọc lại có tính phê phán và đồng cảm trước chân trời hậu hiện đại

Thư mục về Karl Barth

Lời bạt
Bảng từ vựng

Thư mời

Nhà xuất bản Tri thức và Viện Goethe Việt Nam trân trọng kính mời Quý vị tới dự chương trình giới thiệu sách:

 • Max Weber – Nền đạo đức Tin lành và tinh thần chủ nghĩa tư bản (NXB Tri thức 2007, tái bản 2010)
 • Hans Küng – Các nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo (NXB Tri thức, 2010)

Thời gian: Thứ Ba, 25/5/2010, 10:00 – 11:30
Địa điểm: Thư viện Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 69 Lý Tự Trọng, Quận 1
Diễn giả: Nguyễn Nghị, Trần Hữu Quang

Nhân Triển lãm Sách dịch Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh (25 – 30/5/2010), Nhà xuất bản Tri thức phối hợp cùng Viện Goethe tổ chức buổi giới thiệu hai tác giả: Max Weber (1864 – 1920, nhà kinh tế chính trị học và xã hội học, một trong những người sáng lập ngành xã hội học hiện đại; và Hans Küng (*1928), tiến sĩ thần học, chuyên viên thần học chính thức của Công đồng Chung Vatican II, một Hội nghị các giám mục trên toàn thế giới (1962 - 1965), cùng hai tác phẩm quan trọng của họ mới được dịch và xuất bản ở Việt Nam là Nền đạo đức Tin lành và tinh thần chủ nghĩa tư bản và Các nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo.

Đây là một chương trình trong khuôn khổ các sự kiện Năm Đức ở Việt Nam, kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam.

Các diễn giả:

Nguyễn Nghị (Nguyễn Văn Nghị): Nhà nghiên cứu Sử học, từng công tác tại Viện Khoa học Xã hội miền Nam (nay là Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ).

Trần Hữu Quang: PGS. TS. Xã hội học, thuộc Viện Phát triển Bền vững vùng Nam bộ (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM.

Đơn vị tổ chức:

Nhà xuất bản Tri thức được thành lập tháng 9 năm 2005, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là đơn vị đi đầu trong việc khởi xướng và tổ chức dịch, xuất bản có hệ thống những tác phẩm tinh hoa của tri thức nhân loại. Nhà xuất bản Tri thức không chỉ là một Nhà xuất bản tham chiếu trong việc phổ biến các trào lưu tư tưởng lớn, cổ điển lẫn hiện đại, mà còn là một diễn đàn và địa chỉ có uy tín của các học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên và độc giả Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Viện Goethe Việt Nam: Viện Goethe là một tổ chức văn hóa của Cộng hòa Liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Mục đích quan trọng của Viện Goethe Việt Nam là hỗ trợ việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Đức và châu Âu. Trong mối tương quan này, Viện Goethe Việt Nam ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình để giới thiệu văn hóa Đức đến Việt Nam, nhằm tăng cường đối thoại văn hóa giữa hai nước.


Nhà xuất bản Tri thức và Viện Goethe Việt Nam trân trọng kính mời Quý vị tới dự buổi tọa đàm:

Dịch sách triết học Đức - Việt

Thời gian: Thứ Tư, 26/5/2010, 15:00 – 16:30
Địa điểm: Viện Goethe TP HCM, Số 18, Đường số 1, P.4, Q.3, TP HCM
Diễn giả: Bùi Văn Nam Sơn

Nhân Triển lãm Sách dịch Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh (25 – 30/5/2010), Nhà xuất bản Tri thức phối hợp cùng Viện Goethe tổ chức buổi tọa đàm Dịch sách Triết học Đức – Việt với nhà nghiên cứu, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn*.

Trong vài năm gần đây, một số tác phẩm then chốt của hai nhà triết học kinh điển Đức là I. Kant và W.F. Hegel đã được dịch. Có thể nói, hai triết gia này có vị trí đặc biệt quan trọng, bởi họ cung cấp những bộ mã chìa để mở ra cánh cửa tri thức của nhân loại. Để có các bản dịch chính xác, Bùi Văn Nam Sơn đã đối chiếu nhiều bản dịch tiếng Anh, Pháp, Trung và đã chú giải một cách cẩn trọng, bác học. Công lao của ông, nói như Giáo sư triết học Nguyễn Hữu Liêm, là đã “tạo ra triết học Hegel, Kant bằng tiếng Việt”, bởi vì “Việt ngữ chưa có một cộng đồng ý nghĩa và ngôn từ cho người học triết”. Bùi Văn Nam Sơn chính là người Việt Nam đầu tiên làm được công việc này một cách có hệ thống.

Cũng trong buổi tọa đàm này, ông Đinh Tuấn Anh, phòng Thông tin Viện Goethe, sẽ có bài thuyết trình ngắn về lịch sử và hiện trạng dịch thuật các tác giả Đức ngữ ở Việt Nam.

Đây là một chương trình trong khuôn khổ các sự kiện Năm Đức ở Việt Nam, kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam.

* Bùi Văn Nam Sơn: Nhà nghiên cứu Triết học, Đại học J. W. Goethe, Frankfurt/M, CHLB Đức

Đơn vị tổ chức:

Nhà xuất bản Tri thức được thành lập tháng 9 năm 2005, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là đơn vị đi đầu trong việc khởi xướng và tổ chức dịch, xuất bản có hệ thống những tác phẩm tinh hoa của tri thức nhân loại. Nhà xuất bản Tri thức không chỉ là một Nhà xuất bản tham chiếu trong việc phổ biến các trào lưu tư tưởng lớn, cổ điển lẫn hiện đại, mà còn là một diễn đàn và địa chỉ có uy tín của các học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên và độc giả Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Viện Goethe Việt Nam: Viện Goethe là một tổ chức văn hóa của Cộng hòa Liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Mục đích quan trọng của Viện Goethe Việt Nam là hỗ trợ việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Đức và châu Âu. Trong mối tương quan này, Viện Goethe Việt Nam ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình để giới thiệu văn hóa Đức đến Việt Nam, nhằm tăng cường đối thoại văn hóa giữa hai nước.


Để xác nhận tham dự hoặc biết thêm thông tin về các chương trình trên, vui lòng liên hệ:

Hoặc

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,